Polecam

ROZWÓJ STRUKTUR UMYSŁOWYCH

Spis treści

Z kolei założenie, że rozwój struktur umysłowych – pojawiających się kolejno w ontogenezie, a następnie w poszczególnych naukach – ma charakter ciągły i jest ukierunkowanym przekształcaniem się struktur niższego poziomu w struktury wyzsze, prowadzi do uznania badań nad wyróżnionym odcinkiem tego rozwoju za podstawę wnoszenia o mechanizmie wyznaczającym cały ów ciąg roz­wojowy«. Ponieważ najłatwiej ustalać ten mechanizm badając możliwie najprostsze struktury umysłowe (tj. te, które pojawiają się w ontogenezie), więc zadanie odkrycia mechanizmu rozwoju wiedzy przypada psychologii genetycznej.

Powiązane artykuły