Polecam

ROZWÓJ TENDENCJI

Spis treści

Rozwój tendencji określanych ogólnie mianem funkcjona­lizmu pozostawał w ścisłym związku z ogólnymi przemia­nami cywilizacyjnymi, przede wszystkim zaś z przemiana­mi w samej technice, której ciągłe doskonalenie czyniło obiekty techniki bardziej podatnymi na eksperymenty pla­styczne. Coraz silniejszy napór urządzeń technicznych i przedmiotów posiadających fabryczny rodowód na sferę życia codziennego oraz zmieniająca się struktura potrzeb społeczeństwa sprzyjały powstawaniu autentycznego zapo- ti zebowania na przedmioty łączące w sobie niezawodność i perfekcję wykonania z estetyką formy.

Powiązane artykuły