Polecam

ROZWÓJ ZACHOWANIA ADAPTACYJNEGO

Spis treści

Z kolei zaś rozwój zachowania adaptacyjnego jest jednocześnie – z punktu widzenia tej teorii – rozwojem inteligencji, bowiem aspekt poznawczy zachowania adaptacyjnego, wyrażający dany stan rozwoju inte­ligencji podmiotu, jest z zachowaniem tym nierozdzielnie związany. Co się tyczy natomiast myślenia: skoro wyraża się ono w postaci operacji, to rozwój owych opera­cji czy struktur operacyjnych jest jednocześnie rozwojem myślenia, rozwojem in­teligencji, a zatem także rozwojem zachowania adaptacyjnego. Na koniec, jeśli przyjąć — zgodnie z omawianą teorią — że forma myślenia czy jego struktura decy­
duje o rodzaju przyswajanych treści poznawczych, które następnie odpowiednio orga­nizuje, że forma ta zawarta jest nawet w najprostszych, ontogenetycznie najwcześnięjych czynnościach sensoryczno-motorycznych i percepcjach, to rozwój myślenia e.y inteligencji jest identyczny z rozwojem poznania.

Powiązane artykuły