Polecam

RUCH SECESYJNY

Spis treści

Se­cesja była ruchem nie pozbawionym wewnętrznych sprze­czności, przyczyn fiaska ambitnych usiłowań upatrywać można w fałszywym założeniu, iż nowe kanony estetycz­ne można po prostu narzucić rzeczywistości, nie troszcząc się czy owe kanony odzwierciedlają rzeczywiste tendencje przemian zachodzących w otoczeniu, które w coraz więk­szym stopniu kształtowane było przez technikę i przemysł. Twórcy Art Nouveau akceptowali wprawdzie technikę ja­ko środek wspomagający artystę, ale jednocześnie kapryśność i nieregularność form, które propagowali, poszukiwa­nie jednostkowego, oryginalnego efektu stało w sprzecz­ności z podstawowymi prawami rządzącymi produkcją przemysłową.

Powiązane artykuły