RYGORYSTYCZNE OBLICZE

Chociaż i w krajach europejskich znaczna część opra­cowań projektowych nie wychodziła w zasadzie poza dość powierzchowną stylizację, ale w świadomości czołowych projektantów wciąż żywe pozostawały idee Bauhausu i in­nych awangardowych ośrodków z lat międzywojennych.W 1953 roku powstaje w Ulm Wyższa Szkoła Projektowa­nia. Jej teoretyczne i artystyczne oblicze kształtował; Max Bill, Tomas Maldonado, Hans Gugelot i Otl Aicher. Szkoła, będąc w zamierzeniu jej twórców kontynuacją i rozwinię­ciem idei Bauhausu, stała się ważnym ośrodkiem funkcjo­nalizmu i racjonalizmu w projektowaniu. Jej oddziaływa­nie na środowisko projektantów porównywalne jest z rolą Bauhausu w kształtowaniu koncepcji nowoczesnej architek­tury.

Posted in Funkcja i forma