Polecam

RZEMIEŚLNIK I ARTYSTA

Spis treści

Każda dawna archi­tektura, tak samo jak nowoczesna, postępuje w zgodzie z prawami geometrii. W sztuce greckiej dominują linie poziome. Ta sztuka wy­warła wpływ na cały siedemnasty wiek francuski. Romańszczyzna to także linie poziome. Gotyk osiągnął doskonałą często równowagę linii krzywych i prostych; doszedł nawet do rzeczy zdumiewającej, to jest do architektury ruchomej: trafiają się fasady gotyckie w ruchu, jak dynamiczny obraz; wynika to z gry linii dopełniających, które działają przeciw­stawione kontrastowo.Można stwierdzić, co następuje: maszyna czy przedmiot fa­bryczny mogą być piękne, jeśli stosunki linii, które zakreś­lają objętości, są wyważone w porządku stanowiącym od­powiednik porządku dawnych architektur.

Powiązane artykuły