Polecam

SAME STUDIA

Spis treści

Same studia nigdy nie mogą pro­wadzić do sztuki! To, czy wykonany twór jest tylko ćwi­czeniem w zręczności, czy dziełem sztuki, zależy od talentu jednostki, która go stworzyła. Tego przymiotu nie można nabyć i wyuczyć. Z drugiej strony, biegłość i rzetelna wie­dza, które są nieodzownymi podstawami każdego wysiłku twórczego, czy to robotnika, czy artysty, mogą być osiąga­ne drogą nauki. Akademickie szkolenie wytworzyło jednakże masę arty­stycznego proletariatu, przeznaczonego z góry na nędzę społeczną. Ów proletariat artystyczny, ukołysany marzenia­mi o geniuszu i uwikłany w arystyczne zarozumialstwo, przygotowywany był do „zawodu” w architekturze, malar­stwie, rzeźbie czy sztukach graficznych, nie otrzymawszy jednak zasobów prawdziwej edukacji, jedynej, która by za­pewniła mu ekonomiczną i estetyczną niezależność.

Powiązane artykuły