Polecam

SCHEMATY DZIAŁAŃ

Spis treści

Z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, wynika m. in., że struktury poznawcze nie są nigdy ,,z góry” dane w sensie preformacji. Każda struktura wywodzi się z pewnej struktury wcześniejszej drogą określonego przekształcenia (konstrukcji).Nawet te, które są ontogenetycznie najwcześniejsze (schematy działań), wykształciły się — zdaniem Piageta — z prostszych struktur biologicznych (wrodzonych struktur odruchowych, struktur kodu genetycznego, itp.). Każda ze struktur jest też – w świet­le omawianej teorii — otwarta na dalszy rozwój w kierunku wyższego poziomu zróżnicowania wewnętrznego i organizacji.Należy też wspomnieć, że poszczególne struktury poznawcze nie wyłaniają się nigdy w sposób nagły.

Powiązane artykuły