Polecam

SKŁANIAJĄCA CZŁOWIEKA POTRZEBA

Spis treści

Potrzeba skłaniająca człowieka prymitywnego do pokrywania ornamentem twarzy i przedmiotów, była pra­przyczyną sztuki, pierwszego malarstwa bełkotu. Jest to po­trzeba o podłożu erotycznym, ta sama, która potem wydała symfonie Beethovena. Pryncypia sztuki pozostają niezmien­ne, ale środki ekspresji zmieniają się z upływem wieków. Człowiek współczesny odczuwający potrzebę bazgrania na murze to debil, degenerat. Potrzeba ta jest natomiast nor­malna u dzieci, znajdują one satysfakcję w rysowaniu ero- tyc2;nych symboli. U dorosłego jest to symptom patologicz­ny. Formułuję tu i ogłaszam następujące prawo: Miarą, którą mierzyć można rozwój kulturowy, jest zanik ornamentu na przedmiotach użytkowych.

Powiązane artykuły