SKOORDYNOWANIE KWESTII

Dlatego uważa, że „skoordynowanie kwestii faktualnych i normatywnych oznacza, że wiedza dedukcyjna F musi być włączona w strukturę związków między podmiotem a przedmiotem w sposób, który nie zniekształca owej wiedzy dedukcyjnej, lecz wyjaśnia możliwość jej funkcjonowania z punktu widzenia czynności podmiotu… i cntologicznej natury przedmiotu”.Stanowisko to znalazło swój wyraz w Pia- getowskiej teorii inteligencji, bliższe więc jego zrozumienie możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z tą teorią. W każdym razie jego podstawę stanowi założenie, że „świat jest poznawany przez człowieka jedynie poprzez logikę i matematykę, które są wytworami jego umysłu”.

Posted in Społeczny rozwój nauki