SKUTECZNA WALKA

Nie wyposażeni do skutecznej walki o byt, znaleźli oni miejsce między społecznymi trut­niami, bezużyteczni w życiu twórczym narodu w wvniku systemu szkolenia.Wraz z rozwojem akademii wygasała oryginalna sztuka lu­dowa. To, co powstało, było sztuką salonową, oderwaną od życia. W XIX w. sztuka skurczyła się do produkcji poje­dynczych malowideł, zupełnie nie związanych z całością architektoniczną. Druga połowa XIX w. przyniosła począt­ki protestu przeciwko hamującym życie wpływom akademii. Ruskin i Morris w Anglii, van de Velde w Belgii, Olbrich, Behrens i inni w Niemczech, a wreszcie Deutscher Werk- bund — wszyscy poszukiwali, w końcu znaleźli, zasady po­łączenia wysiłków artystów i świata przemysłowego.

Posted in Funkcja i forma