Polecam

STANDARYZACJA

Spis treści

Ostatecznie więc sprowadza­my nasz problem do pytania: czy i w jakiej mierze, stosu­jąc maszynowe metody produkcji, można produkować te bardziej subtelne formy.Oczywiście, formy takie też będą standaryzowane, ujedno­licone. Nie wydaje mi się jednak, aby stanowiło to prze­szkodę, jeżeli będą odpowiadać wszystkim innym wymaga­niom estetycznym. Z cechy niepowtarzalności trzeba oczy­wiście zrezygnować w wieku maszyn. Lecz jakaż jest war­tość tej cechy? Nie jest to na pewno wartość estetyczna. Czy dążenie do niepowtarzalności nie jest związane raczej z instynktem posiadania, a więc z odruchem nieestetycznym, typowym dla minionego, indywidualistycznego okresu cy­wilizacji?

Powiązane artykuły