Polecam

STRUKTURALNE KRYTERIUM

Spis treści

Mamy więc oto jedno z kryteriów rozwoju poznania czy postępu poznawczego (te dwa pojęcia są w koncepcji Piageta równozakresowe): rozwój lub postęp znaczy postępujące różnicowanie się wewnętrzne i integrowanie na coraz wyższym poziomie struktur logiczno-matematycznych. W odniesieniu do struktury poznawczej można to wyrazić stwierdzeniem, że im bardziej zróżnicowana wewnętrznie (zawierająca więcej elementów i hierarchicznych poziomów organizacji) oraz w wyższym stopniu spójna jest dana struktura logiczno-matematyczna, tym bardziej jest ona zaawansowana w rozwoju. Jest to strukturalne kryterium rozwoju (postępu) poznawczego, gdyż jest utworzone przy uwzględnieniu właściwości budowy struktur poznawczych. Innym.kryterium tego rodzaju, wiążącym się zresztą z poprzednim, jest tzw. odwra- calnosć struktur poznawczych, czy odwracalność ich składników (działań, operacji): jest ona cechą stopniowalną, ewoluującą w kierunku pełnej odwracalności.

Powiązane artykuły