Polecam

STWORZENIE UNIWERSALNEGO JĘZYKA FORM

Spis treści

Gropius był przekonany, że stworzenie uniwersalnego języ­ka form organicznie związanych z cywilizacją przemysło­wą jest koniecznością, zdawał sobie jednak sprawę z trud­ności oraz niebezpieczeństwa utknięcia na rafach formaliz­mu. Jeśli nie zdołamy doprowadzić do tego, aby w ramach naszego zindustrializowanego społeczeństwa znaleźć dla życia codziennego iormę przemawiającą do społeczeństwa i zorientowaną pod względem socjalnym, a równocześnie kształtować nasze otoczenie piękniej i bardziej jednolicie trudno nam będzie wzbudzić sympatię dla osiągnięć XX wieku. Ponownie zaczęto bacznie obserwować twory techniki: na­rzędzia, maszyny, formy pojazdów i samoloty.

Powiązane artykuły