Polecam

STYL I SMAK

Spis treści

Studium estetyczne produktu przemysłowego powinno uwzględniać założoną trwałość produktu. Wyrób przemysło­wy nie pretenduje do piękna o charakterze trwałym, jest bliższy modzie. Estetyka wytworów przemysłowych charak­teryzuje się stylem, który jest wyrazem ich ekspresji. Estetyka przemysłowa nie ma charakteru skończonego, jest zawsze w trakcie stawania się. Piękno przedmiotu użytko­wego jest funkcją ewolucji techniki, dzięki której powstaje. Technika osiągając po pewnym etapie rozwoju stadium roz­kwitu determinuje ekspresyjne formy jej wyrażania.Estetyka przemysłowa wyznacza strukturę, formę, propor­cję i linię wyrobu. Wybór materiału, prezentacja detalu, kolor — podnoszą wartości wyrazowe i określają trafność kompozycji. Zharmonizowanie produktu powinno być pod­porządkowane zasadzie ekonomii.

Powiązane artykuły