Polecam

SYNCHRONICZNY PUNKT WIDZENIA

Spis treści

Ponadto, do synchronicznego (statycznego) punktu widzenia, właściwego tra­dycyjnym ujęciom teoriopoznawczym, dodany zostaje diachroniczny (dynamiczny) punkt widzenia, traktowany – co więcej – jako pierwotny teoretycznie. Pozwala to Piagetowi rozważać nie tylko kwestię: „Czym jest poznanie (względnie wiedza, w szczególności naukowa)”, ale także: „Jak rozwija się poznanie (wiedza)”. Specy­ficznie Piagetowska odpowiedź na te pytania, utożsamiająca rozwój wiedzy z dia- chronią struktur umysłowych podmiotu, jest całkowicie nową, psychologiczną interpretacją Platońskiego świata idei, rozumu absolutnego, itp. w koncepcjach aprioiystycznych.

Powiązane artykuły