Polecam

SZANOWANIE GUSTU INNYCH

Spis treści

Szanuje gust ludzi nie dorastających jeszcze do nowej kultury, ale sam nie potrzebuje ornamentu, twierdzi, że człowiek naszej epo­ki nie potrafi tworzyć zdolnych do życia form ornamental­nych. Człowiek nowoczesny świetnie rozumie stan duęha Kafra ukrywającego w wątku tkaniny niewidzialny orna­ment, stan ducha wyrobnika perskiego tkającego swoje dy­wany, słowackiej chłopki niszczącej wzrok przy wykonywa­niu skomplikowanych koronek, starej damy tworzącej śmie­szne poematy ze szklanych paciorków i kolorowego jedwa­biu. Nie psuje przyjemności, nie ubliża tym, którzy lubią brzydotą, nie wyrywa krzyża modlącej sią starej kobiecie. Buty które noszą, są pokryte ornamentem, przyjemność szewca zawiera sią w precyzyjnym wykonaniu tych dziecin­nych wzorków…

Powiązane artykuły