Polecam

SZANSE ODERWANIA SIĘ

Spis treści

Wypowiedź ta wskazuje nie tylko na to, że według Pia­geta szansę oderwania się epistemologii od metafizyki stwarza ścisłe powiązanie refleksji teoriopoznawczej z praktyką badawczą różnych dyscyplin naukowych, ale i na to, że dopatruje się on mimo wszystko w działalności pewnych szkół filozo­ficznych zaczątków własnej koncepcji epistemologii jako nauki. Wracając do sprawy oceńy przez Piageta działalności filozoficznej i naukowej, przedstawmy bardziej szczegółowo nakreślone przez niego „portrety” filozofa i uczonego.Filozof charakteryzuje się tym, iż (i) podejmuje bardzo ogólne, „całościowe”, wysoce kontrowersyjne problemy, stale te same od początku istnienia filozofii.

 

Powiązane artykuły