Polecam

SZCZEGÓLNA UWAGA

Spis treści

Program ten zawierał kompleksowy projekt elementów składających się na tak zwane oblicze firmy, takich jak znak firmowy, materiały informacyjne i re­klamowe, wystawiennictwo oraz opracowanie samych pro­duktów. Na szczególną uwagę zasługiwał tu zestaw różne­go rodzaju elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe­go wyróżniających się prostą, oszczędną formą plastyczną trafnym rozwiązaniem pod względem funkcjonalno-użytkowym. Znaczny wpływ na kształtowanie się współczesnych koncepcji projektowania miały prace projektantów skandy­nawskich. Jeszcze dziś wzornictwo szwedzkie, duńskie czy fińskie jest dla wielu niedościgłym wzorem harmonijnego kształtowania otoczenia przedmiotowego.

Powiązane artykuły