Polecam

SZTUKA A PRZEMYSŁ

Spis treści

Przywykliśmy traktować taką odpowiedź jako coś oczywistego, nie budzącego kontrowersji. I właśnie dlatego, że mówimy: tak, bez cienia wątpliwości, warto może raz jeszcze przemyśleć argu­mentację, którą Herbert Read motywował swój pogląd.Zagadnienie (…) bynajmniej nie jest proste; chodzi bowiem to, czy maszyna może wytwarzać przedmioty o rzeczywi­stej wartości artystycznej, a więc w rozumieniu Ruskina Morrisa, czy maszyna pozwala kontynuować tradycję zdo­bienia właściwą sztuce europejskiej od epoki odrodzenia. Gdyby chodziło tylko o to, od dawna znaleźlibyśmy odpo­wiedź w praktyce. Wyroby maszynowe nie potrzebują ta­kiego zdobienia, a gdyby go nawet potrzebowały, ozdób ta­kich nie można by produkować.

Powiązane artykuły