Polecam

SZTUKA INTEGRALNA

Spis treści

Estetyka przemysłowa integruje działania artystyczne z ca­łością powstającego dzieła. Daleka jest od zdobnictwa, mniej arbitralna i sztuczna od sztuki stosowanej, jest jej przeciwieństwem. Estetyka przemysłowa wydobywa ele­menty estetyczne już zawarte w samej technice.Wzornictwo przemysłowe jest czymś nowym. Właściwie jednak niezupełnie nowym, ponieważ jest częścią tradycji tak starej, jak sam człowiek. Kiedy człowiek odkrywa ja­kiś przedmiot — może to być równie dobrze kamienna sie­kiera, jak i samolot — pierwszy problem polega na tym, aby przedmiot ten kulturalnie zasymilować, to znaczy, włą­czyć go w społeczne środowisko.

 

Powiązane artykuły