Polecam

TOŻSAMOŚĆ PROCESÓW

Spis treści

Utożsamienie wspomnianych procesów — rozwoju poznania, inteligencji, myśle­nia i zachowania adaptacyjnego — jest także wyrazem Piagetowskiej opozycji względem introspekcjonistycznego pojmowania psychiki (umysłu) oraz symptomem opowiedzenia się za pewną ideą behawioryzmu: jedynie przedmiotowy („obiek­tywny”) punkt widzenia jest poznawczo prawomocny. Oczywiście koncepcję Piageta od ujęć behawiorystycznych odróżnia zdecydowanie teoretyczny charakter formuło- jej ramach twierdzeń przedmiotowych (tj. fakt, że nie są one prostymi fenomenalistycznymi, dotyczącymi obserwowalnych reakcji na obserwowalne okoliczności), a zarazem realistyczny status tych twierdzeń.

Powiązane artykuły