Polecam

TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

Spis treści

Tradycyjną już specjalnością Skandynawów są wszelkiego rodzaju przed­mioty składające się na wyposażenie wnętrza mieszkalnego: meble, lampy, tkaniny dekoracyjne, szkło i ceramika. Cha­rakterystyczną cechą jest tu wysoki poziom wzornictwa przedmiotów zaliczanych do średniego standardu. O ile w innych krajach wzornictwo wiązano głównie z wyrobami luksusowymi, posiadającymi charakter prestiżowy, to w kra­jach skandynawskich starannym opracowaniem pod wzglą­dem wzornictwa objąto najprostsze przedmioty codzienne­go użytku.Podstawowymi cechami skandynawskiego wzor­nictwa są: prosta, neutralna w wyrazie, funkcjonalna forma sprzętów i przedmiotów, racjonalność rozwiązań konstruk­cyjnych oraz wysoki poziom wykonawstwa. Cechy te, ale już w postaci postulatów, można przyjąć jako powszechnie uznawane zasady kształtowania produktów przemysłu.

Powiązane artykuły