Polecam

TRUDNE ZASPOKOJENIE

Spis treści

Dopóki trudno jest w pełni zaspokoić potrzebę sztuki abstrakcyjnej poprzez przedmioty produkowane maszynowo, a więc przed­mioty codziennego użytku, sztuka abstrakcyjna spełnia na­prawdę ważne zadanie — przechowuje bowiem w formie nieskażonej, żeby się tak wyrazić, formalną istotę wszelkiej sztuki. Osobiście wyczuwam, że przez wiele najbliższych lat panować będzie szkoła malarstwa abstrakcyjnego. Nowy rodzaj malarstwa — a właściwie może nowa sztuka pla­styczna rozwinęła się z kubizmu. I ta sztuka, praktykowana przez takich malarzy, jak Mondrian i Ben Nicholson oraz takich rzeźbiarzy, jak Pevsner i Naum Gabo, jest bardzo cenna jako sztuka „czysta”, kierująca rozwojem wszelkiej sztuki formalnej.

Powiązane artykuły