TWÓRCA I PUBLICZNOŚĆ

Twórcy współczesnego ornamentu nie wyrażają po­trzeb społeczeństwa. To wyizolowani, spóźnieni, chorzy ma­rzyciele…, kwiaty nicości. Publiczność musi odrzucić ich w końcu po kilku latach… Ślepcy pomiędzy naszymi współ­czesnymi, dla których wielkość naszej epoki to księga zamknięta na siedem pieczęci, bijący pokłony z okrzykiem l’ait nouveau, teraz czują odrazę, ale gotowi są znowu podzi­wiać każdą nową l’art nouveau. Ich łaska ma trwałość efe­merydy. Ludzkość jak zawsze otrząśnie się z letargu. Chorzy stanowią mniejszość. Ale mniejszość ta tyranizuje robotni­ków, nie potrafiąc stworzyć nowej ornamentyki, żącla po­wielania już znanych. To ta właśnie mniejszość zmusza ro­botników do marnotrawstwa czasu i materiału, do samode- precjonowania produktów swej pracy.

Posted in Funkcja i forma