Polecam

TWORZENIE ORNAMENTU

Spis treści

Tworzenie ornamentu jest trwonieniem materiału, pieniędzy, życia ludzkiego. Oto zło prawdziwe, oto zbrodnia, wobec której nie można pozostać obojętnym. Ewolucja kultury przypomina marsz armii, której większą część stanowią maruderzy. Żyję w 1913 roku, ale mój są­siad żyje jeszcze w roku 1900, inny w 1888. Złem w Austrii jest to, że jej mieszkańcy żyją w tak różnych epokach. Toż wieśniacy tyrolskich dolin to relikt XII stulecia… Szczęśli­wy kraj, w którym nie ma kulturowych maruderów… Twier­dzę, że ci maruderzy hamują nie tylko ewolucję estetycz­ną, ale wszelki postęp. Kiedy dwóch ludzi żyjących w tym samym otoczeniu ma te same środki i potrzeby, ale należy do różnych okresów kulturowych, stwierdzić można nastę­pujące zjawisko.

Powiązane artykuły