Polecam

TYPOWE DLA OKRESU WYBORY

Spis treści

Były to typowe dla tamtego okresu wyroby kształtowane według tradycyjnych wzorców. Be­hrens odrzucił wszelkie naśladownictwo form tradycyjnych, proponując nowe formy, wyprowadzone z funkcji, proste i logiczne. Dążąc do całościowego oddziaływania na oto­czenie przedmiotowe interesuje się również znakiem fir­mowym, materiałami reklamowymi, a także architekturą przemysłową. W latach następnych projektuje szereg obiektów fabrycznych, z których jeden — hala turbin w za­kładach AEG w Berlinie — jest jednym z ważnych wyda­rzeń w rozwoju nowoczesnej architektury.

Powiązane artykuły