Polecam

TYPOWY PRZYKŁAD

Spis treści

Typowym przykładem tych tendencji był przemysł samochodowy. Henry Ford pierw­szy dostrzegł nowe możliwości zbytu, jego ford model T został sprzedany w latach 1908—1927 w ogromnej liczbie 15 milionów egzemplarzy, rekord ten pobił dopiero w 1970 roku popularny volkswagen „garbus”. Idea masowej pro­dukcji tanich, popularnych samochodów znalazła naśladow­ców również w Europie: Citroen rozpoczyna produkcję mo­delu 4 CV, FIAT lansuje znany także w Polsce, ze względu na umowę licencyjną, model 508 Balilla, a w 1936 roku podejmuje produkcję rewelacyjnego fiata 500 Topolirio. Aby ukazać stosunek współczesnych do tego zagadnienia, warto może przytoczyć opinie ówczesnej prasy: Polski fiat jednoczy w sobie te wszystkie cechy, które sławę włoskie­go przemysłu po szerokim świecie rozniosły, a więc nad­zwyczajną precyzję konstrukcji, przy równoczesnej trosce harmonijny i estetyczny wygląd, zarówno karoserii, jak podwozia.

Powiązane artykuły