Polecam

UCZCIWOŚĆ

Spis treści

Estetyka przemysłowa znajduje jedno ze swych najważniej­szych zastosowań w handlu. Większość użytkowników uzna­je wagę estetyki przemysłowej, nie można więc lekceważyć wpływu walorów estetycznych produktów na efektywność sprzedaży. Walory estetyczne są również czynnikiem niwe­lowania różnic pomiędzy twórcą a użytkownikiem produktu.Estetyka przemysłowa wymaga uczciwości i szczerości w doborze tworzyw i stosowanych materiałów. Produkt przemysłu nie może być uznany jako piękny, jeśli zawiera elementy fałszu, udawania, oszustwa. Jednakże stosowanie osłon kryjących wewnętrzne mechanizmy czy wrażliwych na uszkodzenie części jest uzasadnione względami użytko­wymi i nie stanowi naruszenia zasady uczciwości.

Powiązane artykuły