Polecam

UDOSKONALONA UŻYTECZNOŚĆ

Spis treści

To znaczy, że kiedy u początków dominowały linie pionowe — wbrew celowości — samochód był brzydki; szu­kano formy konia, mówiono: pojazdy bez koni. Ale gdy dla potrzeb szybkości samochód wydłużył się i zniżył, gdy w konsekwencji linie poziome, zrównoważone przez krzy­we, wzięły górę, samochód stał się doskonały, logicznie i ce­lowo zbudowany, piękny. Ze stwierdzenia relacji między pięknem a użytecznością w samochodzie nie wynika, że udoskonalona użyteczność musi prowadzić do udoskonalonego piękna; nie, a nawet wprost przeciwnie. Miałem przed oczami (choć nie zachowa­łem ich w pamięci) liczne przykłady zniszczenia piękna przez akcentowanie użyteczności.

Powiązane artykuły