Polecam

UROK KOLORU

Spis treści

Urok koloru działa, to pewne; fabrykant, któremu chodzi o    handel i sprzedaż, zdaje sobie z tego sprawę. Jest to kwe­stia tak ważna, że pytanie trzeba sformułować następująco: „Reakcja publiczności na dany przedmiot”. Jak publiczność ocenia przedmiot? Czy wpierw jako piękny, czy jako uży­teczny? Jaki jest porządek oceny? Co do mnie, to myślę, że pierwsze, zwłaszcza jeśli idzie o lud, jest piękno. Nie ulega wątpliwości, że dziecko najpierw ocenia piękno, tak dalece, że bierze do ust przedmiot, który mu się podoba, chce go zjeść, żeby dowieść swego pragnienia posiadania.

Powiązane artykuły