Polecam

W DANYM WYPADKU

Spis treści

W danym wypadku zjawiska „wyższe” obejmują sferę poznania naukowego, na którą składają się różno­rodne procesy poznawcze i będące ich wytworem konstrukcje umysłowe z różnych dziedzin nauki, rozpatrywane w ich historycznym rozwoju. Z kolei zjawiska „niższe”, to procesy poznawcze i będące ich wynikiem struktury (konstrukcje) umysłowe dowolnego podmiotu jednostkowego, badanego w perspektywie rozwoju ontoge- netycznego. Psychologiczne pojmowanie procesu rozwoju wiedzy naukowej impli­kuje poszukiwanie jej genezy w strukturach umysłowych dowolnego podmiotu jednostkowego.

Powiązane artykuły