Polecam

W EWOLUCJI STRUKTUR

Spis treści

W ewolucji struktur poznawczych od urodzenia do dojrzałości można wyróżnić trzy stadia, kolejno po sobie następujące: (1) stadium sensoryczno-motoryczne obejmujące przeciętnie okres od urodzenia do 2 roku życia, w którym kształtują się ogolne koordynacje działań czy „całości” sensoryczno-motoryczne w rodzą u tzw. praktycznej grupy przemieszczeń; (2) stadium operacji konkretnych, w którym kształtują się operacje konkretne i ich systemy zwane ugrupowaniami, odpowiednio klas i relacji (obejmuje on przeciętnie okres od 2 do 12 roku życia, przy czym ugruno- wama zaczynają się tworzyć około 7 roku życia); (3) stadium operacji formalnych w którym (w okresie od 12 do 15 roku życia, przeciętnie) kształtują się operacjc for­malne i ich struktura całościowa charakteryzująca się prawami grupy i sieci (w sensie matematycznej szkoły Bourbaki).

Powiązane artykuły