Polecam

W KRĘGU FUNKCJONALIZMU

Spis treści

W kręgu funkcjo­nalizmu powstało wiele ciekawych projektów mebli. Dzie­dziną tą interesowali się wszyscy najwybitniejsi przedsta­wiciele funkcjonalizmu: Gropius, Van der Rohe, Breuer, Le Corbusier. Nieco odmienne ze względu na stosowany ma­teriał, ale podobne w charakterze były meble ze sklejki pro­jektowane przez wybitnego fińskiego architekta i projek­tanta Alvara Aalto. Charakterystyczną cechą tych mebli był całkowity brak ozdób i dekoracji, jasna, klarowna konstrukcja, zastosowa­nie nowych w meblarstwie materiałów, chromowanych rur metalowych, giętej sklejki, stali. Podkreślano w ten sposób przemysłowy, technologiczny rodowód tych sprzętów. Blask chromowanej stali stał się nowym, charakterystycznym ele­mentem nowego pejzażu mieszkalnego.

Powiązane artykuły