Polecam

W KRĘGU TWÓRCY

Spis treści

Istotnie, następne lata zdawały się potwier­dzać teorie funkcjonalizmu. Działający w jego kręgu twórcy nie tylko postulowali formy będące w symbiozie z techniką, z techniki wywiedzione, ale również stworzyli podstawy kompleksowej metody kształtowania otoczenia przedmioto­wego człowieka żyjącego w warunkach cywilizacji przemy­słowej. Nie sposób przecenić roli, jaką odegrał ruch racjonalnego projektowania w rozwoju współczesnych koncepcji kształ­towania środowiska człowieka. W każdym zakątku globu spotkać można budowle, przedmioty, systemy informacji wi­zualnej, grafikę użytkową wywodzące się z ducha funkcjo­nalizmu. I nagle ten solidnie skonstruowany gmach zaczął się rysować.

Powiązane artykuły