Polecam

W ODNIESIENIU DO LOGIKI

Spis treści

Utrzy­mywanie czegoś przeciwnego jest wyrazem „psychologizmu” w odniesieniu do logiki (matematyki). Piaget stwierdza, że dziedziną logiki jest formalna prawo­mocność, dziedziną psychologii zaś „rzeczywisty mechanizm procesów umysłowych”. „Jeśli problem logiczny, w przypadku dowodu matematycznego, polega na odkryciu warunków decydujących o tym, że można go zaakceptować jako poprawny, to problem psychologiczny polega jedynie na określeniu, dzięki jakim mechanizmom umysłowym dowód ten rzeczywiście rozwija się w umyśle matematyka. Tym dwu różnym problemom, z których jeden dotyczy podstaw, a drugi wyjaśniania przyczy­nowego, odpowiadają, z drugiej strony, dwie odmienne metody: analizy dedukcyjnej i weryfikacji czy eksperymentu, tak iż łatwo pojąć niepowodzenie wszelkiego psy­chologizmu”.

Powiązane artykuły