Polecam

W PODOBNYM DUCHU

Spis treści

W podobnym du­chu projektowano również inne elementy wyposażenia — lampy, naczynia, nakrycia stołowe. Nowe zasady wymagały eliminacji z wnętrza wszystkich sprzętów, których obecność nie była podyktowana względami funkcji: tradycyjne szafy zastępowano ściennymi, masywne biblioteki ustępowały lekkim regałom, stosowano wielofunkcyjne meble kombino­wane. Pomimo niewątpliwych osiągnięć funkcjonalizm przyniósł również rozczarowanie. Wbrew intencjom twórców wiele z ich realizacji cechuje statystyczne widzenie człowieka i jego potrzeb, otoczenie przedmiotowe powstałe w myśl wyznawanych przez nich zasad uderza monotonią form, sterylnością, brak mu ciepła i specyficznego piętna indywidua­lizmu.

Powiązane artykuły