Polecam

W POŁOWIE STULECIA

Spis treści

Przecież jeszcze w połowie ubiegłego stulecia John Ruskin, angielski krytyk i teoretyk sztuki sformułował znaną opinią, że architektura nie jest niczym innym niż ornamentem dodanym do budynku. Po­gląd ten szeroko ugruntowany zarówno w świadomości twórców, jak i odbiorców ich twórczości odcisnął się sil­nym piętnem w całej europejskiej sztuce użytkowej XIX stulecia. Poszukując zatem bezpośrednich korzeni nowo­czesnego funkcjonalizmu, nie znajdujemy ich w Europie, ale na kontynencie amerykańskim, gdzie już w 1851 roku archi­tekt i konstruktor, teoretyk i pisarz H. Greenough publi­kuje pracę pod znamiennym tytułem Form and tunction. Po nim nastąpiły doświadczenia szkoły chicagowskiej oraz twórczość najwybitniejszego przedstawiciela amerykań­skiego funkcjonalizmu Franka Lloyda Wrighfa.

Powiązane artykuły