Polecam

W POSTACI NIEJASNYCH PYTAŃ

Spis treści

Formułuje je w postaci niejasnych pytań, które (iii) próbuje rozwiązać jednocze­śnie, przyjmując z góry szereg założeń i tworząc bardzo ogólny system filozoficzny, będący bądź czystą spekulacją, bądź przedwczesną systematyzacją pewnych wstęp­nych ustaleń, (iv) nie stara się systemu tego zweryfikować, nawet jeśli w jego ramach stawia się pewne kwestie wyraźnie o charakterze faktualnym.Przeciwieństwem filozofa jest uczony — specjalista określonej dyscypliny for­malnej lub empirycznej. Ogólnie rzecz biorąc, podporządkowuje się on „wymaga­niu ścisłego określenia tematu i wymaganiu weryfikacji”, skupiając się „na groma­dzeniu sprawdzalnych i jednomyślnie uznanych faktów z zakresu każdego ściśle określonego problemu” .

Powiązane artykuły