Polecam

W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

Spis treści

W przemyśle samochodowym, podobnie jak w innych dzie­dzinach produkcji wytwarzających skomplikowane pod względem technicznym wyroby, poszukiwanie nowych form musiało być ściśle powiązane z doskonaleniem rozwiązań technicznych. Gropius i Le Corbusier jako architekci poru­szali się tu więc na obcym im terenie, stąd być może pięt­no formalistycznego doktrynerstwa w proponowanych przez nich rozwiązaniach. Dziedziną, na którą szczególnie silnie działał funkcjonalizm, był kompleks problemów związanych z kształtowaniem wnętrza mieszkalnego. Obok propozycji nowych rozwiązań funkcjonalnych dotyczących również zaniedbanych dotąd sfer mieszkania, takich jak kuchnia czy pomieszczenie sani­tarne, poszukiwano form mebli i wyposażenia mieszkań, które — zrodzone z tego samego ducha — harmonizowały­by z nowoczesną architekturą budowli.

Powiązane artykuły