Polecam

W ŚWIETLE USTALEŃ

Spis treści

Znaczy to – w świetle dotychczasowych ustaleń – że zda­nia opisujące przebieg historycznego rozwoju jakiejś dyscypliny, konstatujące zmienność jej zasad metodologicznych, aparatury pojęciowej i sposobu ujmowania danej dziedziny zjawisk — powinny być wyjaśniane za pomocą odpowiednich twierdzeń psychologicznych. A jeśli tak, to – ponieważ w dedukcyjnym modelu wyjaśniania eksplanans stanowi rację logiczną eksplanandum (sformułowany jest w sposób zapewniający zachodzenie relacji wynikania logicznego między tymi członami) – zdania opisujące przebieg historycznego rozwoju jakiejś dyscypliny zyskują także status twierdzeń psychologicznych. Eksplanansy konstruowane w epistemologii genetycznej dla wyjaśnienia różnych cech czy aspektów rozwoju wiedzy naukowej wzięte są z psychologii genetycznej.

Powiązane artykuły