Polecam

W ŚWIETLE WYPOWIEDZI

Spis treści

Zwróćmy też uwagę na fakt, że w świetle powyższych wypowiedzi widoczne jest, Piageta interesuje me tyle doznaniowy, co znaczeniowy aspekt świadomości’ W mtrospekcjonistycznej tradycji psychologicznej aspekt doznaniowy koncentruje się wokoł „strumienia świadomości” rejestrowanego introspekcyjnie przez podmiot w określonym przedziale czasu; aspekt znaczeniowy nie wymaga wchodzącej w po­przednim pizypadku w grę relatywizacji, gdyż odtwarzany jest on na podstawie ana- izy związków logicznych między sądami (przekonaniami) podmiotu, z pominie- ciemtego, w jakim dokładnie czasie podmiot przeżywa odnośne sądy (o określonej treści).

Powiązane artykuły