Polecam

W TRAKCIE ROZWOJU

Spis treści

Jak już wspominaliśmy, w trakcie rozwoju ontogenetycznego ulegają zmianom ilościowym i jakościowym poszczególne komponenty zachowania adaptacyjnego: poznawczy, afektywny, motoryczny, w efekcie czego zachowanie to staje się coraz bardziej plastyczne i lepiej dostosowane do całej zmienności i różnorodności śro­dowiska zewnętrznego.Teoria koncentruje się przede wszystkim na charakterystyce ewolucji komponentu poznawczego, przypisując mu rolę najbardziej efektywnego wskaźnika ilościowych i jakościowych przemian zachowania adaptacyjnego (o tym zaś, że w ogóle rozwój tego komponentu jest równoważny z rozwojem zachowania adaptacyjnego, była już – szeroko – mowa).

Powiązane artykuły