Polecam

W UMYŚLE DOROSŁEGO

Spis treści

Tak więc w umyśle dorosłego można odnaleźć struktury sensoryczno-motoryczne konstytuujące poziomy jego działań elementarnych, które ukształtowały się w trak­cie I stadium, a także intuicje operacyjne „konkretne”, wypracowane w stadium II, konstytuujące poziomy wyższe niż poprzednie, lecz niższe od poziomów reprezen­towanych przez operacje formalne (werbalne, o charakterze hipotetyczno-deduk- eyjnym). Te wcześniejsze poziomy i formy organizacji są oczywiście w umyśle dorosłego zintegrowane w spójną całość hierarchiczną. Nie są też one po prostu przeniesione ze stadiów wcześniejszych: ich integracja w ramach nowej całości wyma­ga uprzedniego zrekonstruowania ich w odpowiedni sposób.

Powiązane artykuły