Polecam

WARTOŚCI FORMALNE W SZTUCE MASZYNOWEJ

Spis treści

Na postawione wyżej pytanie możemy odpowiedzieć: teraz już mogą. Zawsze gdy przedmiot wyprodukowany przez maszynę został zaprojektowany, czyli forma jego jest wy­znaczona przez pewne wyczucie wartości formalnych, może i być on musi przedmiotem sztuki abstrakcyjnej w bardziej subtelnym znaczeniu tego słowa. Jedynie panujące powsze­chnie pomieszanie pojęć sztuki i ozdoby oraz nieumiejęt­ność dostrzegania różnicy między sztuką humanistyczną i abstrakcyjną i różnicy między abstrakcyjną rozumową a abstrakcyjną intuicyjną — przeszkadzają nam przyznać wielu wytworom wieku maszyn walory artystyczne, a co za tym idzie, dostrzec nieskończone możliwości, które tkwią w sztuce maszynowej.

Powiązane artykuły