Polecam

WAŻNE DOŚWIADCZENIA

Spis treści

Były to ważne doświad­czenia, gdyż wykazywały, że pozornie uniwersalne formy wypracowane na użytek architektury nie zawsze z równym powodzeniem dawały się stosować w odniesieniu do pojaz­dów i innych przedmiotów użytkowych. Przykładem tych trudności może być zaprojektowany przez niego kabriolet Adler. Gropius w sposób doskonały rozwiązał wnętrze sa­mochodu, wprowadzając między innymi rozkładane siedze­nia i inne rozwiązania zwiększające komfort jazdy, nato­miast forma zewnętrzna pojazdu razi swoją zgeometryzo- waną bryłą o przewadze prostych linii i kątów, której sta­tyczny charakter niezgodny jest z psychologicznym odczu­ciem dynamiki i szybkości.

Powiązane artykuły