Polecam

WAŻNY OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA

Spis treści

Ważnym ośrodkiem kształtowania się nowoczesnej archi­tektury i estetyki przemysłowej był Bauhaus założony w 1919 roku przez Waltera Gropiusa. Gropius rozpoczynał swą drogę twórczą w pracowni Petera Behrensa, brał czyn­ny udział w organizowaniu i działalności Werkbundu. Po I wojnie światowej, na fali kryzysu i zwątpienia, jaka ogar­nęła ówczesne Niemcy, do głosu doszedł ekspresjonizm, który przeniknął całą powojenną sztukę niemiecką nie omi­jając architektury i plastyki użytkowej. Był to okres romantyczno-mistycznego stosunku do rzeczywistości, co w odniesieniu do plastyki użytkowej oznaczało odwrót od ideałów funkcjonalizmu.

Powiązane artykuły