Polecam

WEWNĘTRZNA ATRAKCYJNOŚĆ

Spis treści

W latach trzydziestych, wraz z kryzysem i zaostrzeniem się walk: konkurencyjnej, wzrasta zapotrzebowanie na nowe opracowania projektowe. Zewnętrzna atrakcyjność produk­tów staje się jednym ze środków walki o nabywcę. Pojawia się cała rzesza projektantów stylistów prześcigających się w coraz to bardziej dziwacznych rozwiązaniach. Dalecy są oni od ascetycznych idei Behrensa czy zawodowej uczci­wości Loewego, atrakcyjność formy staje się celem samym w sobie. Omawiane zjawisko ma niewątpliwie charakter negatywny, tak zwulgaryzowane projektowanie nie służy bowiem zaspo­kajaniu autentycznych potrzeb użytkowania, ale przeciw­nie — poddaje go frustrującej presji.

Powiązane artykuły