WIĘKSZOŚĆ PRZEDMIOTÓW

Uwagi te odnoszą się w równej mierze do prac czołowych przedstawicieli funkcjonalizmu oraz współcześnie działają­cych zwolenników racjonalizmu w projektowaniu. Więk­szość tych przedmiotów, niezależnie od funkcji jaką speł­niają, posiada pewne charakterystyczne, wspólne cechy for­malne pozwalające bez ryzyka popełniania większej omył­ki — wyodrębnić je spośród masy analogicznych z punktu widzenia funkcji przedmiotów użytkowych. Istnieją także przedmioty, którym dzięki powierzchownej kosmetyce nada­no „funkcjonalistyczny” wygląd. Wynikałoby z tego, że styl kształtowania formy wypracowany przez zwolenników funk­cjonalizmu czy racjonalizmu można również imitować, ewen­tualne rozczarowanie może, ale nie musi nastąpić w trakcie użytkowania.

Posted in Funkcja i forma