Polecam

WIELE NIEZNANYCH PRZEDMIOTÓW

Spis treści

Pojawiło się mnóstwo nie znanych dotychczas przedmiotow użytkowych, takich jak: telefony, fonografy, maszyny do szycia i do pisania, żelazka gazowe i elektrycz­ne, aparaty fotograficzne oraz wiele, wiele innych drobnych przedmiotów codziennego użytku. Forma wielu z tych wy­robów śmiało głosiła swój fabryczny rodowód. Dążąc do zwiększenia popytu, producenci często rezygnowali z ozda­biania wyrobów, komplikowało to bowiem proces produkcji i niekorzystnie wpływało na konkurencyjność ceny produk­tu. Działania te dotyczyły głównie przedmiotów tanich, prze­znaczonych dla najmniej zamożnych nabywców. Tendencja ta najwyraźniej wystąpiła w Stanach Zjednoczonych, gdzie w okresie kolonizacji zachodnich rubieży kontynentu ist­niało ogromne zapotrzebowanie na tanie, ale trwałe wyro­by.

Powiązane artykuły